Gå direkt till innehåll
Turistomsättningen i Borås ökar med 7,9 procent under 2014

Pressmeddelande -

Turistomsättningen i Borås ökar med 7,9 procent under 2014

TEM-rapporten 2014, ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås, är nu färdigställd. Resultatet visar 571 miljoner kronor, i total turismomsättning, vilket innebär en ökning med 7,9 procent jämfört med föregående år.

- Självklart ser vi positivt på ökningen av den turistekonomiska omsättningen. Rapporten är en måttstock på att vi arbetar åt rätt håll, vilka satsningar som ger resultat och var vi behöver fokusera ytterligare för att bli ännu bättre, menar Helena Alcenius VD BoråsBorås TME AB.

Nyckeltal för turismen i Borås:

 • 486 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi
 • Restaurang är omsättningsmässigt största bransch med 136,5 miljoner kronor
 • Hotell är omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 211 miljoner kronor
 • Släkt och vänner är vanligaste övernattningskategori med 62 procent av samtliga övernattningar
 • Norge är största nationalitet av utländska gästnätter men har tappat 27,8 procent mot 2013. Tyska besökande har dock ökat med 26 procent och utgör den andra största nationaliteten.
 • Beräknad omsättning för utländsk turism är cirka 106 miljoner kronor eller 24 procent i motsvarande andel av turism- omsättningen
 • Turismomsättningen för övernattande har ökat med drygt 37 miljoner kronor 2014 jämfört med 2013
 • Dagbesöken är betydande i Borås och svarar för 20 procent av den totala turismomsättningen 2014.

Inkvarteringsstatistik
Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med 37 procent av den totala turismomsättningen och 83 procent av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar 2014. Det är också den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 67 procent av samtliga kommersiella övernattningar 2014. Antalet gästnätter har dock minskat med drygt 1 664 eller 2 procent 2014 jämfört med 2013. Hotellens kapacitetsutnyttjande 2014 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är:

 • måndag-torsdag 63,6 % (57,6 % i hela landet)
 • fredag-söndag 37,4 % (44,3 % i hela landet)
 • samt totalt 52,0 % (51,7 % i hela landet)
 • andelen utländska hotellgästnätter år 2014 är 13,4 % (23,9 % i hela landet)

- Arbetet med att öka TEM-effekterna i Borås är långsiktigt. Vi vet att satsningar så som det nya kongresshuset kan ge betydande effekter. I och med kongresshuset hoppas vi också på fler hotell och boendeanläggningar i staden framöver. Vi kan också konstatera att vi behöver öka beläggningen på hotellen över helgerna. Här kan vi arbeta med att dra ytterligare evenemang och skapa förutsättningar för nya besöksanledningar till staden, menar Helena Alcenius.

Turistomsättningen över tid i Borås

Åromsättningförändring mot föregående år
2010492 miljoner-4%
2011527 miljoner7,1%
2012520 miljoner-1,4%
2013529 miljoner1,9%
2014571 miljoner7,9%

Mer information:
Helena Alcenius, VD BoråsBorås AB, 033-35 82 81, 0705-41 54 44

Hela TEM-rapporten bifogas.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterat material