Gå direkt till innehåll
Turismen i Sjuhärad omsätter en miljard

Pressmeddelande -

Turismen i Sjuhärad omsätter en miljard

En färsk analys från Resurs AB visar att den turistekonomiska omsättningen i Sjuhärad ökade till nästan 1 miljard kronor (994 miljoner) inräknat regionala resor för shopping. Det är en ökning med 20% från 2011. Av dessa utgör den regionala shoppingen 157 miljoner.

Anledningen är bland annat ökade dygnsutlägg för hotellgäster och dagbesökare. 1,8 miljoner turistiska övernattningar hade Sjuhärad under 2012, nästan en halv miljon av dessa i komersiella boendeformer. Hotellgäster spenderade 292 miljoner kronor under 2012 och var därmed den ekonomiskt viktigaste boendekategorin.

- Sjuhärad visar på stark tillväxt med hög beläggningsgrad, exempelvis Borås ligger på 66% under veckorna och 53% i snitt totalt, säger Lotta Nibell-Keating, Analys och affärsutveckling på Västsvenska Turistrådet.

Lena Palmén, Direktionen Sjuhärads Kommunalförbund och ledamot i styrgruppen för Destinationsutveckling Sjuhärad instämmer och tillägger:

- Kommunerna, Kommunalförbundet och Västsvenska Turistrådet bedriver sedan 2011 ett samverkansprojekt för att utveckla och stötta besöksnäringen i Sjuhärad. Tillsammans med alla övriga goda insatser som görs hoppas vi kunna nå målet om en dubblerad omsättning från till 2015. Vi har kommit en bit på väg!

Projektets handlingsplan inkluderar bland annat samhällets roll för besöksnäringens utveckling t ex inom planeringshänseenden och nya investeringar. Borås planer på ett nytt kongresshus får stor inverkan på framtiden. Därutöver sker konkreta operativa insatser kopplade till bland annat mötesindustrin, naturturism och charter.

- Det handlar om att hitta en långsiktig struktur för hur vi på ett effektivt sätt kan samverka delregionalt kring besöksnäringen och dra nytta av varandras tillgångar. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa ett bredare utbud och ett intressantare innehåll, säger Helena Alcenius, VD BoråsBorås AB.

Mer information:
- Lena Palmén, 0768-88 70 23
- Helena Alcenius, 0705-41 54 44
- Lotta Nibell-Keating, 0707-70 00 38

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Västsvenska Turistrådet är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom besöksnäringen i Västsverige. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation.Målsättningen är att bli Skandinaviens mest besökta, uppskattade och mest inkomstbringande region.

BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44