Gå direkt till innehåll
Sveriges politiker för finska förvaltningskommuner samlas i Borås

Pressmeddelande -

Sveriges politiker för finska förvaltningskommuner samlas i Borås

Den 12-13 november arrangeras konferensen Politikernätverksträff på Borås Kongress. Dagarna samlar politiker och tjänstemän från finska förvaltningskommuner för att diskutera frågor som rör förskolan, skolan och äldreomsorgen. Politikernätverksträffen anordnas varje år i någon av förvaltningskommunerna och i år står Borås Stad värd.

En av talarna är Jarmo Lainio som kommer att presentera sin utredning ”Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk”. Uppdraget fick Jarmo av regeringen efter att Europarådet riktat kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken.

- Jag är glad att vi i Borås Stad i år får vara värd för det politikernätverk som finns för förvaltningskommuner för den Finska minoriteten, säger Arbetslivsnämndens ordförande Lars-Åke Johansson (S). Det är viktigt att kunna dela varandras goda exempel, kunskaper och erfarenheter i det framtida arbetet.

- Att arrangera en kongress inom ett område där vår stad har en unicitet är ett utmärkt tillfälle att sätta Borås på kartan. Jag är väldigt glad och stolt över att Borås Stad tagit på sig rollen som konferensarrangör med tanke på stadens historia av stor finsk invandring, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

Finskt förvaltningsområde

2019 ingår 66 kommuner i det finska förvaltningsområdet i Sverige. I Borås finns det 13 485 personer med finsk bakgrund, vilket motsvarar 11,9% av befolkningen. Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner kronor till åtgärder för nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor utgör statsbidrag till kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområdena.

Kommuner är skyldiga att kartlägga behov som finns av åtgärder till stöd för finska. Kartläggningsarbetet ska genomföras tillsammans med minoriteterna. Utifrån de kartläggningar som genomförs är det är upp till varje kommun att tillsammans med minoriteterna bestämma vilka insatser som ska prioriteras och bekostas av statsbidraget.

Läs mer om förvaltningsområden på www.minoritet.se/forvaltningsomraden

För mer information:

Lars-Åke Johansson, Arbetslivsnämndens ordförande Borås Stad
0766-23 07 76
lars-ake2.johansson@politiker.boras.se


Anna Lilja, projektledare Borås Convention Bureau
0734-32 75 06
anna.lilja@boras.com

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

instagram.com/boraspunktcom/

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Anna Lilja

Anna Lilja

Projektledare Borås Convention Bureau 0734-32 75 06