Gå direkt till innehåll
Sveriges Ekokommuner väljer Borås för sin årskonferens 2013

Pressmeddelande -

Sveriges Ekokommuner väljer Borås för sin årskonferens 2013

Sveriges Ekokommuner (Sekom) väljer Borås för 2013 års möte. Den nya samlingslokalen på Navet Science Center blir den naturliga mötesplatsen med tydliga kopplingar till organisationens kärnvärde - ekonomisk utveckling i ekologisk balans.

Årskonferensen kommer till Borås under två dagar i slutet av april 2013 och beräknas locka ett 100 tal deltagare från organisationens 84 medlemskommuner och landsting. Nätverket arbetar med att tillgodose den ökande frågan på stöd och hjälp i ekologisk samhällsplanering.

- Att Sveriges Ekokommuner väljer Borås är vi så klart både glada och stolta över, säger Leif Schöndell, förvaltningschef på Miljöförvaltningen i Borås Stad. Konferensen är ett perfekt forum för erfarenhetsutbyte och en möjlighet att visa upp framgångsfaktorer i Borås arbete. Att dessutom kunna göra detta i nära anslutning till Navets verksamhet ger en perfekt kombination.

- Den här typen av konferenser passar väl in i Borås strategi som en stad med stort miljöfokus och vi är därför väldigt glada att välkomna organisationen hit säger Anna Lilja, Borås Convention Bureau.

Kontaktpersoner:
Borås Stad, Miljöförvaltningen, Leif Schöndell, 033-35 30 03
Borås Convention Bureau, Anna Lilja, 033-35 32 93

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. De fyra hållbarhetspricniperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44