Gå direkt till innehåll
SM-veckan Borås återigen ett miljödiplomerat event

Pressmeddelande -

SM-veckan Borås återigen ett miljödiplomerat event

2014 blev Borås den första miljömärkta SM-veckan. Miljöarbetet har fortsatt varit en viktig del i förberedelserna kring sommarveckan 2017 och nu är diplomeringen klar.

En miljöpolicy har tagits fram och antagits av SM-veckans centrala styrgrupp. Inledningen lyder som följer;

”Borås har höga ambitioner och ska vara Sveriges ledande miljökommun. För SM-veckan 2017 ska därför all planering, organisering, genomförande och kommunikation genomsyras av miljötänkande. Organisationen för SM-veckan 2017 i Borås ska vara drivande i att involvera medarbetare, föreningar, besökare och andra organisationer i miljöarbetet.”

- Vi ser miljöarbetet som en naturlig del av SM-veckans helhet och vill göra miljövänliga val lättillgängliga för alla, såväl för oss som arbetar i organisationen som för arrangörsföreningar, volontärer, funktionärer, deltagare och besökare. Jag är stolt över att vara en del av SM-veckan 2017 och det är inspirerande att ta del av hur organisationen genomsyras av miljötänk inom allt från transporter, återbruk av material till livsmedel, säger Mia Magnusson, miljöutredare Borås Stad tillika miljöansvarig för SM-veckan Borås 2017.

- Miljöarbetet är väldigt viktigt och en del av de tre kärnvärdena ”Se möjligheter, skapa inkludering, tänka hållbarhet”, för SM-veckan i Borås 2017. Jag är väldigt nöjd över att vi fått ihop en enkel, men väldigt konkret policy. Den är lätt att förstå, ta till sig och agera utifrån, det är väldigt viktigt för att det ska fungera i realiteten och verkligen genomsyra hela evenemanget, säger Maria Krafft Helgesson, projektledare SM-veckan Borås 2017.

2014 var det Håll Sverige Rent som gav SM-veckan ”miljömärkt event”. 2017 är det miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas som gäller. Svensk Miljöbas är det miljöledningssystem som de flesta förvaltningar och bolag i Borås Stad använder, därför kändes det helt naturligt att arbeta med miljödiplomerat event. Extern revision har genomförts av Miljöstrategen i Jönköping AB i syfte att säkerställa att alla ingående parter i evenemanget efterlever kraven.

Ytterligare en revision sker under genomförandet av SM-veckan 30 juni-7 juli för att säkerställa miljöarbetet hela vägen. Miljöpolicyn för SM-veckan finns på smveckan.se.

SM-veckan
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag.

Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige.

SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). Genom SM-veckan vill vi få ett ökat intresset för svenska mästerskapen och samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka.

Mer information:
Mia Magnusson, miljöutredare Borås Stad/miljöansvarig SM-veckan sommar 2017, 033-35 33 69
- Maria Krafft Helgesson, projektledare SM-veckan sommar 2017, 070-516 02 58

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterade nyheter