Gå direkt till innehåll
Psykologer möts i Borås på nationell konferens

Pressmeddelande -

Psykologer möts i Borås på nationell konferens

Den 16-18 september håller föreningen Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård sin årliga nationella konferens i Borås. Mötet som hålls på Pulsen Konferens lockar ca 100 psykologer från hela landet.

Deltagarna kommer att få ta del av ett flertal intressanta föreläsare, bland annat Sandra Dahlén från Stockholm som ska föreläsa om ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär att arbeta med egna föreställningar om "hur folk är", skärskådar sina förutfattade meningar om vad som är "normalt" och hur man ser på andra människor. I vården behöver man träna på att se den person man faktiskt har framför sig, och inte sortera in dem i en grupp eller typ vid första ögonkastet.

- Psykologer som arbetar med BVC och mödravård är ganska glest utspridda över landet, och de flesta arbetar mycket självständigt samtidigt som arbetet är kunskapsintensivt. Därför ger det mycket att träffa kollegerna en gång om året och få höra hur man gör på andra ställen och få påfyllning av nya idéer. Personligen är jag också glad att få visa upp Borås, särskilt all den konst vi har i det offentliga rummet, säger Kerstin Johannesson, arrangör av mötet och ordförande Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård, Sveriges Psykologförbund

-Det känns jättebra att få välkomna så många av Sveriges psykologer till Borås för intressanta och kunskapsgivande dagar. Möten som dessa sprider både kunskap och ger Borås näringsliv kraft, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

För mer information

Anna Lilja
Borås Convention Bureau
0734-15 36 58
anna.lilja@boras.com


Kerstin Johannesson
ordförande Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård Sveriges Psykologförbund
033-20 85 76 / 0703-81 68 31
kerstin.johannesson@vgregion.se

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Anna Lilja

Anna Lilja

Projektledare Borås Convention Bureau 0734-32 75 06