Gå direkt till innehåll
​Nyckeln överlämnad till Borås Kongress

Pressmeddelande -

​Nyckeln överlämnad till Borås Kongress

Vid lunchtid tisdagen den 20 november invigdes Borås Kongress, stadens nya mötesanläggning, strategiskt placerad centralt och sida vid sida med det textila klustret Textile Fashion Center och Högskolan i Borås.

Det är ett modernt möteshus men har också anor i form av bevarade delar av huskroppar och detaljer från den ursprungliga byggnaden som uppfördes 1939. Den återskapade balkongen ovanför huvudentrén är en sådan. Den byggdes bort på 60-talet, men har återskapats för att efterlikna den ursprungliga.

De klassiska gardinerna som flankerade balkongen har återskapats i modern tappning med stickad metall genom Smart Textiles och huset har också fått konstnärlig utsmyckning genom generösa donationer vilket tillsammans förstärker epiteten textil-, konst- och kulturstaden.

Den återskapade balkongen blev en naturlig plats för invigningen. På balkongen samlades Per-Olof Höög, Annette Carlson, Ulf Olsson samt Magnus Johansson för att tala och förrätta invigningsceremoni.

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög höll det högtidliga invigningstalet
Vid spontana, planerade möten delar vi med oss och tar tillvara på den kunskap, den erfarenhet och de insikter som människor har. Borås är staden där människor möts över generationsgränserna, de mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet, genom möten och nätverk skapas nya samverkansformer. Borås är känt för sin servicekänsla, sitt goda värdskap. Boråsare känner stolthet över att ge besökare en positiv upplevelse i staden. Det ska vara lätt för näringsliv, organisationer, övrig verksamhet att samverka kring både nationella och internationella kongresser, möten och andra evenemang. Det är därför med glädje vi idag kan visa ett hus som motsvarar de krav, de förväntningar som arrangörer har rätt att ställa. Ett hus som är ljust, luftigt, stilfullt och välkomnande.

Annette Carlson tryckte på vikten av möten och dess effekter
- Möten mellan människor är berikande. Det ger ny kunskap, nya intryck och upplevelser. Vårt kunskapsintensiva samhälle kräver samarbete, samverkan och inte minst samordning. Då blir kongresser allt viktigare. Kongresser som är betydelsefulla för fortbildning, inspiration och nätverksbyggande. Kongresser som låter hjärnor mötas för att diskutera tillsammans med varandra och med inbjudna gäster. Borås Kongress kommer bidra till att kunskaps överförs och sprids vidare i Borås, i Sverige och i världen. Efter många års planering, förberedelser och byggnation visar vi nu för alla som kommer besöka Borås Kongress, att i Borås vill vi, kan vi och gör vi!

Ulf Olsson gjorde ett historiskt retrospektiv men blickade också in i framtiden
- Idag är en speciell dag, en dag då historien i Borås möter framtiden. Detta är ett framtidens hus, men det är också ett hus med djupa historiska anor. Det ursprungliga Folkets Hus byggdes här 1939 precis innan andra världskriget och man tänkte hur oerhört framsynt det var av boråsarna att satsa på ett stort möteshus för alla dessa år sedan. Tiden gick och delar av huset blev nedgånget och man valde på 60-talet att sätta plåtfasad på den här fantastiska sidan av huset och idag när vi inviger vårt nya möteshus har vi gått tillbaka till den fantastiska ursprungliga fasaden. Inne huset är det mycket som är förändrat och det är ett möteshus som möter de krav som idag och i framtiden ställs på möten. Detta kommer bli ett fantastiskt hus både för boråsarna och för människor som besöker Borås för att delta i kongresser.

Under ceremonin överlämnades också symboliskt en stor nyckel som vandrade från händerna på Magnus Johansson (ordförande IBAB, Industribyggnader i Borås AB), till Per-Olof Höög (Kommunfullmäktiges ordförande) för att till slut överräckas till driftsoperatörerna Janne Johansson och Tomas Hettne. De båda sistnämnda öppnade därefter dörrarna för att bjuda in allmänheten till att på egen hand upptäcka huset och dess möjligheter.

- Staden har byggt och äger fastigheten, däremot är det privata driftsoperatörer som nu ska skapa fullt liv, rörelse och verksamhet i huset. Med det här tillskottet i form av en stor mötesarena finns alla möjligheter att växa som stad och hälsa fler besökare till Borås, med många positiva effekter som följd. Placeringen är också ett stort steg i målsättningen att förstora, förtäta och förstärka stadskärnan, säger Helena Alcenius, VD Borås TME.

- Glädje och energi är känslor jag känner idag. Att få öppna dörrarna och hälsa boråsarna välkomna in och visa huset är ett viktigt och symboliskt startskott. Nu kör vi på allvar och har alla möjligheter att utveckla Borås som mötesstad. Jag hoppas och tror att det här kommer bli ett hus som för många kommer innebära mängder av spännande och givande möten, säger Janne Johansson, driftsoperatör, Borås Kongress.

Öppet hus
Tisdag 20 november kl 12.00-21.00
Presentationstider: 12.30, 14.30, 16.30 och 18.30.

Onsdag 21 november kl 08.30-15.00
Presentationstider: 10.00, 12.00 och 14.00.

Mer information:
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande (s), 033-35 70 21
Annette Carlson, Kommunstyrelsens förste vice ordförande (m), 033-35 70 24
Helena Alcenius, VD Borås TME, 0705-41 54 44
Janne Johansson, driftsoperatör, Borås Kongress, 0739-91 04 16

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterade nyheter