Gå direkt till innehåll
Nya visionsbilder ska utveckla Borås cityhandel

Pressmeddelande -

Nya visionsbilder ska utveckla Borås cityhandel

Nu finns det bilder för hur sex gatustråk i Borås stadskärna kan se ut i framtiden. Syftet med visionsbilderna är att ge en känsla av hur varje stråk ska utvecklas för att stärka handeln i centrala Borås.

 - Borås har gått ett steg längre i sitt samarbete än andra städer gjort. Borås har tagit ett helhetsgrepp kring stadens stråk för handel, kultur och nöje vilket är unikt, menar Fastighetsägarnas expert på stadsutveckling Tomas Kruth. Bilderna presenteras via webbsidan drommenomboras.se. - Detta ger inte bara potentiella etablerare ett fantastiskt verktyg för nya etableringar, det skapar också tydlighet för de verksamheter som idag finns i Borås att planera inför framtiden: Hur bygger vi staden tillsammans? Var ska jag expandera? Var kan jag hitta ett bättre läge? En framåtblickande vision är idag avgörande för våra städers framtid, Borås ligger redan långt framme, menar Tomas Kruth.

Projektet startade under våren 2013 med två workshops där fastighetsägare, Borås Stad och näringsidkare i stadskärnan lämnade in sina förslag till hur stråken bör utvecklas. Drivande i projektet har Centrumfastigheter i Borås varit.

– Vi har i många års tid varit med och bekostat ombyggnader av gågatorna i stadskärnan. Nu vill vi ta nästa steg och titta närmare på vilket utbud stråken har. Vi vill skapa förutsättningar för bättre handel och mer omsättning i stadskärnan, menar Erik Williamson, ordförande i Centrumfastigheter i Borås.

Via en kommentarsfunktion på www.drommenomboras.se kan alla Boråsare nu lämna förslag på hur stråken bör utvecklas.  – Det här är ett levande visionsdokument och därför bjuder vi in Boråsare till att höra av sig till oss. Vi har valt att uttrycka våra visioner via illustrerade bilder istället för arkitektbilder, det ger en större öppenhet till att gemensamt drömma om framtidens Borås, menar Erik Williamson, ordförande i CIB.

För att kunna förverkliga visionerna är även en etableringsgrupp startad.

- Det här ger en tydlighet för hur vi ser på utvecklingen av Borås City och även vad som finns idag. Här ska intressenter kunna hitta sina ”goda grannar”, menar cityledare Anna Liljenby.

Visionsbilder finns för Allégatan, Hötorget, Österlånggatan, Stora Brogatan, Stora Torget och Lilla Brogatan. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Centrumfastighetsägare i Borås, Borås City samt Fastighetsägarna GFR.

Mer information: www.drommenomboras.se
Erik Williamson, ordförande Centrumfastigheter i Borås 033-447484
Anna Liljenby, cityledare Borås City 0705-417889
Tomas Kruth, expert på stadsutveckling, Fastighetsägarna GFR 036-30 49 82

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterat material