Gå direkt till innehåll
​Mural master pieces by Fintan Magee to No Limit

Pressmeddelande -

​Mural master pieces by Fintan Magee to No Limit

Fintan Magee is a muralist based in Sydney Australia. Born in 1985 in Lismore NSW to an architect mother and father who was a sculptor, he started drawing at a young age and became involved in the Australian graffiti scene at the 13. Moving away from traditional graffiti in 2010 his large-scale paintings often inhabit the isolated, abandoned and broken corners of the city. Drawing from personal experience and the mundane his figurative paintings are deeply integrated with the urban environment and explore themes of waste, consumption, loss, transition, and the environment and his works contain a sentimentality and softness influenced by children’s books and the Low Brow art movement.

He has solidified his position as one of Australia’s leading public artists and has traveled extensively, completing projects in London, Vienna, Los Angeles, Miami, Atlanta, Buenos Aires, Copenhagen, Moscow, Rome and Dublin amongst others.

- I´m so happy to have Fintan in our line up for No Limit. His large murals are true master pieces and the way he sometimes does incorporate the surroundings in the painting makin it hard to distinguish where the wall start or ends, is nothing but amazing. I think Fintans piece in Borås will be a true favourite for many of our visitors, says Shai Dahan, curator of No Limit Street Art.

- I´m really happy for the variety of our artists and the art styles they represent. Fintan, who has done everything from large scale murals to canvases and installations, is a really strong add to our line up and I look forward to see his piece on some huge wall in Borås, says Stina Hallhagen, project manager.

No Limit is an outdoor art event inviting artists from around the world to participate in turning the public space into an outdoor gallery. The event is about all kinds of street art, from large scale murals to street art sculptures and installations. No Limit first saw the world in September 2014, 2015 we did it again and now the festival have become a biennial event. A warm welcome to Borås, Sweden 3-10th of September 2017.

More information about Fintan Magee
fintanmagee.com
instagram.com/fintan_magee
facebook.com/fintanmageeart

More information about No Limit:
nolimitboras.com
Stina Hallhagen, project manager, 0734-32 75 05
Shai Dahan, curator, 072-174 85 85

Muralt mästerverk av Fintan Magee under No Limit
Fintan Magee är muralist och baserad Sydney, Australien. Fintan föddes 1985 i Lismore NSW, son till en mamma som var arkitekt och en pappa som var skulptör. Han började måla i ung ålder och kom att bli en del av den australiensiska graffitiscenen redan vid 13 års ålder. 2010 började Fintan förflytta sig från den traditionella graffitin för att börja skapa stora muralmålningar som ofta prydde avskiljda, övergivna eller förstörda delar av staden.

Verken skapas utifrån Fintans personliga erfarenheter och vardagsliv. Hans figurativa målningar är djupt integrerade med den urbana miljön och utforska teman av avfall, konsumtion, förlust, övergång, och miljön. Hans verk innehåller en sentimentalitet och mjukhet inspirerad av barnböcker och den konstnärliga rörelsen “Lowbrow”.

Han har stärkt sin position som en av Australiens ledande gatukonstnärer och har rest frekvent för att skapa verk I London, Wien, Los Angelse, Miami, Atlanta, Buenos Aires, Köpenhamn, Moskva, Rom, Dublin m m.

- Jag är så nöjd över att vi fått Fintan till No Limit. Hans stora muralmålningar är verkligen mästerverk och hur han ibland införlivar omgivningarna, i målningarna på ett sätt som gör det svårt att urskilja var väggen börjar eller slutar, är helt magiskt. Jag tror att Fintans verk i Borås kommer att bli en favorit för många av våra besökare, säger Shai Dahan, konstnärlig ledare för No Limit Street Art.

- Jag är verkligen nöjd med variationen bland konstnärer och stilarna som de representerar. Fintan, som har gjort det mesta från stora muralmålningar, till vanliga målningar på duk och installationer, är ett riktigt starkt tillskott i vår line up och jag ser fram emot att se hans verk på något riktigt stor vägg i Borås, säger Stina Hallhagen, projektledare.

No Limit är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. Festivalen innehåller alla typer av gatukonst, från muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången i september 2014, 2015 gjorde vi det igen och nu har festivalen blivit ett biennalevenemang. Varmt välkommen till Borås 3-10 september 2017.

Mer information om Fintan Magee
fintanmagee.com
instagram.com/fintan_magee
facebook.com/fintanmageeart

Mer information om No Limit:
nolimitboras.com
Stina Hallhagen, projektledare, 0734-32 75 05
Shai Dahan, kurator, 072-174 85 85 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterat material

Relaterade nyheter

Borås TME

Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv ekonomisk förening i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling.

Borås TME
Österlånggatan 17
503 31 Borås