Gå direkt till innehåll
​InfoPoints ska hjälpa fler att upptäcka Borås

Pressmeddelande -

​InfoPoints ska hjälpa fler att upptäcka Borås

Sedan flera år har Borås arbetat med mobila turistinformationer i samband med större evenemang i staden, nu formaliseras arbetet och utökas med permanenta InfoPoints* för att skapa ökad tillgänglighet och ett bättre värdskap.

- På senare år har alltifrån resvanor till hur människor gästar en stad förändrats markant. Vi blir kräsnare som resenärer, letar och väljer mycket mer i digitala kanaler samt förlitar oss i allt större utsträckning på oberoende rekommendationer, snarare än turistbroschyrer och liknande. Samtidigt visar undersökningar att det personliga mötet värderas väldigt högt i informationshänseende. Då är det viktigt att möta upp där våra besökare finns och att de som möter besökaren är kunniga och goda ambassadörer för hela destinationen eller staden, säger Maria Landin, verksamhetschef Borås TME.

InfoPoints har med goda resultat skapats i flera större städer. Under sommaren och hösten 2016 har Navet Science Center fungerat som en pilot i projektet för Borås men nu bjuder man in på bredare front.

- Till en början har det handlat om att identifiera nyckelverksamheter eller platser och personer som möter större volymer besökare. Vi tillfrågar och informerar dem i första hand men det står naturligtvis alla, som är intresserade, fritt att anmäla sitt intresse om att bli en InfoPoint. Det viktiga är inte att vi blir många, det är strategiska punkter och kvalitet på värdskapet som räknas, fortsätter Maria.

- Vi fick möjligheten att testa konceptet med InfoPoint. Det skedde i anslutning till den satsning vi gjorde med dinosaurieutställningen sommaren 2016. För oss har det varit uteslutande positivt och vi kommer definitivt att vara med i den fortsatta utvecklingen. Vi kan erbjuda våra gäster ett mervärde samtidigt som vår personal får en högre kunskapsnivå om staden och håller sig ajour kring Borås som besöksmål, säger Anita Holmqvist, biträdande verksamhetschef Navet Science Center.

- InfoPoints är en win-win situation för alla parter och inget som kostar, de som vill medverka, någonting. Borås TME erbjuder utbildning och information samt en enklare form av certifiering samtidigt som man skapar ett nätverk för utbyte av information och erfarenheter. Aktören i sin tur förbinder sig att hålla sig uppdaterad på utbudet i staden och på ett professionellt sätt erbjuda ett gott värdskap till besökare, fortsätter Marita Curran, projektledare för InfoPoints, Borås TME.

Mer information:
Maria Landin, verksamhetschef Borås TME, 0768-88 70 96
Marita Curran, projektledare Borås TME, 0734-32 75 04

boras.com/infopoint

* En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en butik, ett hotell eller restaurang som kan ge turistisk information där besökarna är. Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad Turistinformation eller Turistcenter. (Visita 2016)

Ämnen

Regioner


Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Marita Curran

Marita Curran

Projektledare 0734-32 75 04