Gå direkt till innehåll
Fortsatt ökning för kommersiella gästnätter i Borås

Pressmeddelande -

Fortsatt ökning för kommersiella gästnätter i Borås

När vi summerar 2017 kan vi återigen blicka tillbaka på ett år med positiv utveckling för de kommersiella gästnätterna i Borås. Under 2017 var 215.448 bäddar belagda i Borås, en ökning med nästan 14.000 bäddar från föregående år.

- Det är en väldigt positiv trend, som med mindre avvikelser, hållt i sig under en längre tid. Tittar vi på en tioårsperiod är ökningen närmare 70.000 fler belagda bäddar/år. Omsätter man siffrorna i rum har vi haft 146.290 belagda rum under året som gått och ett genomsnittligt nyttjande på 66% av den totala logikapaciteten i staden. Flera månader ligger den procentuella siffran på en bra bit över 70% vilket är extremt högt, berättar Helena Alcenius, VD Borås TME.

Boråsregionen har generellt en stark ökning, +7,2% på den totala gästnattsvolymen vilket ligger i paritet med t ex Skaraborg och en bra bit över Bohuslän där motsvarande siffra är +4,5%.

- Med de här siffrorna och en förväntad fortsatt utveckling börjar logikapaciteten i staden bli en trång sektor. Duktiga hotellaktörer, näringslivet i Borås och fler och större evenemang i staden har alla en bidragande del i den här trenden. Nu blir utmaningen att tillsammans skapa förutsättningar för en logikapacitet i paritet med fortsatt utveckling samt ett nytt kongresshus som står klart under senhösten. Planerna för ett nytt hotell i området Simonsland ligger klara och kommer till år 2020 att utöka den totala kapaciteten med ytterligare 180-200 rum. Att hitta sätt att stärka de något svagare månaderna på året, får också mer fokus framledes, fortsätter Alcenius.

* Siffrorna är hämtade från SCB:s inkvarteringsstatstik för kommersiella boendeformer (Hotell, stugbyar och vandrarhem) samt jämförelsesiffror från Gästnattsrapport Västsverige - helåret 2017.

Mer information:
Helena Alcenius, VD Borås TME, 070-541 54 44

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44