Gå direkt till innehåll
Företag i Boråsregionen testas i sitt värdskap och kvalitet

Pressmeddelande -

Företag i Boråsregionen testas i sitt värdskap och kvalitet

Swedish Welcome är ett certifieringssystem inom besöksnäring (även kallat turism) med målet att få nöjdare gäster, större lönsamhet och en hållbar utveckling.

Sex företag i Boråsregionen kommer nu att genomgå en certifiering. Målet är att upptäcka felen innan gästen gör det, få inspiration till förbättringar av sin verksamhet samt bli medveten om sina starka sidor. Detta med inriktning på hållbar utveckling.

Rent praktiskt går det till att hemliga personer bor och använder anläggningen och samtidigt för ett protokoll på förbättringspunkter. Exempel på detta kan vara tillgänglighet på nätet, välkomnande, storlek på handdukar i rummen, matportioner, längd på guidade turer och upplägg på en aktivitet.

Hitills har 100 företag i Sverige testats, var av ett företag i Boråsregionen. Företagen som deltar i denna omgång, med start våren 2014, är Borås Djurpark, Påarps Gård i Svenljunga, Backa Loge i Svenljunga, Sunnanbäckens Bed and Breakfast i Mark, Glasets Hus i Limmared och Tånga Hed i Vårgårda.

Certifieringen ingår i det utvecklingsprojekt för Boråsregionen som drivs i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Västsvenska Turistrådet och kommuner i Boråsregionen. Plats för fler företag som vill testas finns under 2014.

Mer info:
- Certifieringen för Swedish Welcome samt övrigt arbete inom besöksnäring i Boråsregionen kontakta: Manda Schillerås, Affärs- och produktutvecklare för besöksnäring i Boråsregionen 0703 35 35 32 

- Styrgruppens ordförande för arbetet med besöksnäring i Boråsregionen kontakta: Lars Holmin (M) Ulricehamn, Ordförande projektets styrgrupp 

Swedish Welcome blev en verksamhet i februari 2013. Innan dess hette det Hållbar besöksnäring och var ett projekt som initierades av Västsvenska turistrådet och Tillväxtverket 2008/2009 med inspiration från kvalitetssäkringssystem i Nya Zeeland och Skottland.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44