Gå direkt till innehåll
Foto: Fredrik Malmlund
Foto: Fredrik Malmlund

Pressmeddelande -

Borås Turistbyrå flyttar ut, i framtiden

En modernare och mer behovsanpassad besöksservice är målet när Borås Turistbyrå flyttar ut. Att finnas där människor är, på varierande platser, i nya kanaler på ett mer flexibelt sätt ska stärka mötet med besökaren.

I mars 2019 stänger den nuvarande turistbyrån på Sven Eriksonsplatsen. Destinationsbolaget Borås TME kommer precis som tidigare att verka för att staden upplevs som en attraktiv besöksort, men får genom att frigöra resurser nya möjligheter till ett proaktivt värdskap.

– Vi måste anpassa oss till det kunderna vill ha, förklarar Mia Landin, verksamhetschef Borås TME. Den fysiska turistbyrån med begränsade öppettider blir idag en barriär för det flexibla värdskapet. Det personliga mötet är viktigt och behövs fortfarande, men vi måste finnas där besökarna är.

Besökarna använder idag till största del digitala kanaler för att få inspiration, tips och idéer inför eller under sitt besök. Denna utveckling är inte unik för Borås, utan är en nationell trend som påverkas av att digitalisering och e-tjänster blivit allt större. Turistbyråns tidigare centrala roll som informationsplats är idag förlegad och trenden är tydlig, med ständigt vikande besökssiffror.

– Att vi stänger den fysiska turistbyrån är en utveckling snarare än en avveckling, menar Mia Landin. 95 % av befolkningen har internet och de flesta använder sin smartphone på resan. Genom att ersätta turistbyrån med kommunikation och inspiration i andra kanaler möter vi besökarnas önskemål och behov på ett bättre sätt.

2017 hade vi runt 1,4 miljoner besökare i Borås och ca 285 000 kommersiella övernattningar men mindre än 30 000 besök på Borås Tourist Center. Sedan 2010 har antalet kontakter med turistbyrån minskat med cirka 65 %, från 86 000 besökare år 2010 till 29 000 år 2017 – det talar sitt tydliga språk, turisterna söker sig inte längre till turistbyrån.

Istället för en fast turistbyrå kommer Borås TME fortsätta att arbeta tillsammans med de drygt 15 Info points som redan idag finns runt om i Borås, för att erbjuda en fysisk informationsplats. Info points är en plats att möta besökarna, men det kan också handla om individer som möter besökare i det offentliga rummet som t ex cityvärdar, parkeringsvakter m fl.

– De flesta som vill fråga något eller behöver tips vill ha det här och nu. De vill inte tvingas leta upp en turistbyrå för att få svar, säger Mia Landin. Den här förändringen kommer att göra det smidigare och enklare för besökarna.

Turistbyrån kommer fram till stängningen ha öppet precis som tidigare och kommer även i framtiden att erbjuda biljettförsäljning i någon form.

Mer information:
Mia Landin, verksamhetschef Borås TME, 0768-88 70 96

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterade nyheter