Gå direkt till innehåll
Borås pilotstad när Purple Flag kommer till Sverige

Pressmeddelande -

Borås pilotstad när Purple Flag kommer till Sverige

Borås är en av de 9 städer som kommer att vara pilotstäder för att introducera Purple Flag i Sverige. Syftet är att arbeta vidare med att förbättra och utveckla kvällsekonomin och genom en Purple Flag certifiering stärka Borås som en attraktiv stad för både våra invånare, verksamheter och besökare. Imorgon, kl 8-12, startar arbetet genom ett uppstartsmöte tillsammans med representanter ifrån Svenska Stadskärnor och ATCM som finns på plats i Borås.

Bakgrund
Purple Flag är ett projekt som drivs av Svenska Stadskärnor tillsammans med deras engelska motsvarighet Association of town & city management (ATCM). Purple Flag startade 2006 av ATCM och finns nu i över fyrtio brittiska och irländska samhällen och städer. Borås är en av de 9 städer som kommer att vara pilotstäder för att introducera Purple Flag i Sverige.

Vad är Purple Flag?
Purple Flag är en internationell certifiering där den ”lila flaggan” är en symbol för en säker och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Purple Flag har som syfte att synliggöra de städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med att förbättra och utveckla kvällsekonomin. Det bygger på att en ort eller stad arbetar med en vision och strategi med tillhörande åtgärdsprogram, där den lila flaggan har blivit symbolen för en säker stad som håller en hög kvalitet under de livliga nattliga timmarna.

För vem?
Till uppstartsträffen är organisationer/företag/personer inbjudna som har en koppling till kvällslivet i Borås stadskärna. Se nedan deltagarlista.

Till vilken nytta?
Projektet ger ett ramverk och verktygen till hur vi kan arbeta med kvällsekonomin i Borås för att utveckla stadskärnan. Det sker redan idag mycket arbete i dessa frågor, Purple Flag kommer att hjälpa oss att samla allt detta gemensamma arbete och komma vidare. Dessutom blir en certifiering ett sätt att stärka Borås som en attraktiv stad för både våra invånare, verksamheter och besökare.

Hur börjar processen?
På uppstartsmötet kommer representanter från ATCM och Svenska Stadskärnor att hålla i agendan för att ge en tydligare förståelse för syftet och målen med projektet samt hur vi i Borås kan jobba vidare med denna certifiering. Allt för att skapa ett livfullt och varierande kvällsliv och för att sprida en positiv syn på staden.

Deltagare:
Emelie Fritzell – BRÅ samt Borås Rent och Snyggt
Anders Cronehag - Operativ chef, polisenhet Borås
Anna Liljenby – styrelsemedlem BoråsBorås TME AB samt cityledare
Klas Tryborn – restaurang- samt nattklubbsägare
Mattias Åhman – restaurangchef First Hotel Grand
Ulf Wallengren – ägare McDonalds 
Tomas Kruth – Organisationen Fastighetsägarna
Inger Alfredsson – Svenska Stadskärnor
Björn Bergman – Svenska Stadskärnor
Jonny Birkett – ATCM
Paul Davies – ATCM
Lisa Statham - projektledare Purple Flag

Purple Flag drivs av destinationsbolaget BoråsBorås TME AB.

Mer information:
Lisa Statham, projektledare Borås City 0706-498802

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44