Gå direkt till innehåll
​Borås Näringsliv byter ordförande

Pressmeddelande -

​Borås Näringsliv byter ordförande

Den ekonomiska föreningen Borås Näringsliv (tidigare kallad Borås Borås Näringslivs ekonomiska förening) har vid sitt årsmöte bytt ordförande. Torbjörn L. Johansson, VD för Svenska Stadshotell lämnar över till Hanna Lassing, VD Simonsland Förvaltning AB. Till vice ordförande valdes Mikael Rosendahl, Viared Företagarförening och ägare till Ateljé Margaretha.

Föreningen bildades 2004 i syfte att samla företag inom olika branscher för att tillsammans med Borås Stad göra Borås attraktivare. Det mynnade ut i Partnerskapet BoråsBorås som mellan 2006-2009 drevs i projektform. År 2010 bildades BoråsBorås TME AB, där föreningen är 9% ägare och innehar 50% av styrelseplatserna.

- Det har varit en rolig och utvecklande tid, nu är det dags för nya unga krafter att fortsätta på den vägen att göra Borås till en av de bästa städerna att bo, arbeta och studera i. Vi har haft fokus på att upplevelsen av att besöka Borås skall uppfattas på ett mycket positivt sätt. Tanken bakom detta är enkel: om man inte uppfattar Borås som en bra stad vid sitt första besök så är det antagligen svårt att få människor att flytta, arbeta och starta företag i Borås, säger Torbjörn.

- Torbjörn har gjort en fantastisk insats och med fokus på besök, nu väljer han att sluta och jag ser stor potential i de direkta och indirekta 900 anslutna medlemsföretagen, säger Hanna Lassing.

Föreningens största medlemmar är Borås City, Knallelandsgruppen, Högskolan i Borås, SP samt Viareds Företagarförening. Arbetet med att etablera samarbete med Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Brämhulta Företagarförening och Viskafors är i full gång.

Styrelsen i Borås Näringsliv består av:
Hanna Lassing, Simonsland Förvaltnings AB, ordförande

Mikael Rosendahl, Viareds Företagarförening, vice ordförande

Marie Börjesson, Knallelandsgruppen, ledamot

Ulf Nyrén, Diagonal Förlags AB, ledamot

Håkan Ahllin, ICA Citybutikerna, ledamot

Niklas Hedin, Centiro Solutions AB, ledamot

Lars Svensson, Åhaga, ledamot

Helena Alcenius, BoråsBorås AB, ledamot

Gunnar Brinck, Borås City, ledamot
Björn Brorström, Högskolan i Borås, ledamot
John Rune Nielsen,
 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ledamot
Jeanette Gustavsson, Företagarna, ledamot
Carolina Bergh, Gärde Wesslau, ledamot

För mer information:
Hanna Lassing, 0704-942635

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44

Relaterat material