Gå direkt till innehåll
Borås klättrar på Kulturindexlistan

Pressmeddelande -

Borås klättrar på Kulturindexlistan

På Almedalen i måndags redovisade Fastighetsägarna rapporten ”Stadens kultur och tillväxt”, framtagen i samarbete med SOM-institutet, där också en rankinglista över städers kulturindex redovisas.

Borås har klättrat 12 platser och ligger nu på sjuttonde plats. Under åren 2003-2008 hade Borås ett index på 25 som mellan 2008-2012 har ökat till 51. Toppar listan gör Lund.
Kulturindexet tas fram genom att mäta invånarnas kulturvanor gällande, bokläsning, biobesök, teaterbesök, biblioteksbesök och besök på pop/rockkonsert.

- Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senaste år har lyft fram som en av de viktigaste konkurrensfördelarna som en stad kan tillskansa sig. Borås medvetna kultursatsning med inriktning på skulpturer, textil och design har gett resultat, säger Rudolf Antoni på Fastighetsägarna som är en av författarna av rapporten.

Resultaten i rapporten visar att det finns ett tydligt samband mellan andelen som är verksamma i kulturella och kreativa näringar såsom konst, design, underhållning och media. Detta kallar forskarna ”Bohemeindex” och har visat sig har tydliga samband med städers tillväxt. 

- Att Borås ligger på delad förstaplats på biblioteksligan visar på att vår satsning på ombyggt kulturhus gett effekt, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi har startat nätverket CreativeCamp och ser en positiv framtid inom dessa områden, fortsätter han.

Mer information lämnas av:
Helena Alcenius, VD BoråsBorås TME AB, 0705-415 444
Rudolf Antoni, Näringspolitisk chef Fastighetsägarna, 031-755 33 13

Rapporten ”Stadens kultur och tillväxt

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44