Gå direkt till innehåll
Sparbankernas Riksförbunds årsstämma till Borås 2014

Pressmeddelande -

Sparbankernas Riksförbunds årsstämma till Borås 2014

Swedbank Sjuhärad kommer att stå värd för Sparbankernas Riksförbunds årsstämma i Borås den 1-3 juni 2014. Vid stämman deltar bland annat VD och ordförande från ett 60-tal sparbanker runtom i Sverige. Totalt väntas cirka 175 personer delta på stämman.

- Vi tackade med glädje ja när vi i våras fick förfrågan från Sparbankernas Riksförbund om Swedbank Sjuhärad vill stå som värdbank för Sparbankernas Riksförbunds årsstämma våren 2014. Alla är vi väldigt stolta över den positiva utveckling som sker i staden och bygden. Vi ser stora möjligheter att kunna visa upp Borås och Sjuhäradsbygden ur ett kulturellt, textilt, näringslivs, och idrottsperspektiv, säger Bosse Johansson, VD, Swedbank Sjuhärad AB.

- Den positiva utvecklingen av Borås har gjort att ännu ett företag tagit ett möte till vår stad och detta är vi jätteglada för. Vi arbetar dagligen med kostnadsfri stöttning till personer inom olika organisationer som vill göra detsamma, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser med uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse. Vi representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

För mer information
Monica Dahlberg, VD-assistent, 033-16 66 65
Anna Lilja, Borås Convention Bureau, 0734-15 36 58

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regions


BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Presskontakt

Helena Alçenius

Helena Alçenius

Presskontakt VD 0705-41 54 44