Följ Borås TME

Större koncentration i stadskärnan för SM-veckan i Borås

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2017 16:00 CEST

Det blir ännu större fokus på att samla idrotterna i stadskärnan när SM-veckan flyttar in i Borås den 30 juni – 7 juli. Koncentrationen i stadskärnan blir framförallt kring Sandwalls Plats, Viskan och Stadsparken.

- Sedan vi arrangerade SM-veckan 2014 har antalet idrotter ökat nästan 25% och det inne-bär i sig stora utmaningar att få ihop väl fungerande och intressanta arenor. 2014 var det stort fokus på Stora torget, den här gången har vi valt att fokusera mer på ytorna i Stadsparken, i och utmed Viskan samt Sandwalls. Det blir mer sammanhållet, trivsammare och vi kan nyttja befintliga miljöer och byggnader på ett annat sätt. Idrotterna tillsammans med utställare, kringaktiviteter och andra happenings i parken kommer att skapa en bättre helhet. Vi överger dock inte torget, det blir mer av ett ungdomens torg med street fotboll och andra aktiviteter, säger Maria Krafft Helgesson, projektledare SM-veckan Borås.

Andra arenor som tillkommit är bland annat Viaredssjön där delar av de snabbare vattensporter-na samlas. Det blir också ett större kluster med idrotter kring Borås Arena med nyttjande av så gott som samtliga planer och mindre arenor i direkt anslutning.

- Vi försöker hålla ihop det på så få geografiska områden som möjligt och med 50 idrotter känns det som vi lyckats fantastiskt på den punkten. Några ”satellit”-arenor är naturligtvis oundvikligt, men det är väldigt få platser som bara nyttjas för en enda idrott. Sandwalls Plats får också en mer betydande roll den här gången. Här kommer vi samla brottning, boxning och den synnerligen spektakulära idrotten HEMA (Historical European Martial Arts) vilket jag tror kommer bli en stor publikdragare, fortsätter Maria.

Material (Observera att det kan komma att ske förändringar i såväl kartan som det preliminära dagsprogrammet)
Karta över SM-veckan arenor sommar 2017
Förteckning med idrotter och preliminärt dagsprogram

SM-veckan
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag.

Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige.

SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar). Genom SM-veckan vill vi få ett ökat intresset för svenska mästerskapen och samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media och framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i värdstaden under en vecka.

Mer information:
Maria Krafft Helgesson, projektledare SM-veckan sommar 2017, 070-516 02 58

Borås TME är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.