Följ Borås TME

Borås i centrum för urbant utvecklingsarbete

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 07:00 CET

Dialogdagarna kommer i huvudsak att handla om utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och stimulansbidrag. Här kommer att finnas tid för erfarenhetsutbyte och möjligheter att föra fram synpunkter och önskemål till ansvariga myndigheter. Ett besök i stadsdelen Hässleholmen står också på programmet.

- Det är bra och viktigt att satsa på socioekonomiskt utsatta områden. Samtidigt är det viktigt att se sambandet mellan utvecklingen i socioekonomiskt svaga och starka områden, och att arbeta för att minska skillnaderna i livsvillkor och uppväxtvillkor i länet, säger Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Det är på initiativ av Borås Stad som ”Nationellt möte inom det urbana utvecklingsarbetet” äger rum i Borås. Mötet riktar sig framför allt till politiker, tjänstemän, bostadsbolag, områdesutvecklare (eller motsvarande) och skolledningar i kommuner som ingår i det urbana utvecklingsarbetet. Textile Fashion Center står värd för mötet som hålls den 4-5 februari.

-Borås Stad får chansen att visa andra kommuner hur vi på ett effektivt sätt ökar skolresultaten och sysselsättningen samt hur vi arbetar med försörjningsstödet, säger Dag Forsström, förvaltningschef på Borås Stads Arbetslivsförvaltning.

- Vi är glada att kunna välkomna Integrationsministern, Landshövdingen och de deltagare som besöker mötet för en bra upplevelse av mötesstaden Borås, säger Anna Lilja på Borås Convention Bureau.

FAKTA
Länsstyrelser med kommuner som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet ska samla relevanta aktörer för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring urbant utvecklingsarbete. ”Nationellt möte inom det urbana utvecklingsarbetet” arrangeras av Arbetsmarknadsdepartementet, Borås stad, Boverket, Skolverket samt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Kontaktpersoner
Birgitta Guevara, Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, 0703-46 06 01

Dag Forsström, Arbetslivsförvaltningen Borås Stad, 0706-95 38 88

Anna Lilja, Borås Convention Bureau, 0734-15 36 58

Jan Mogol, Pressansvarig Länsstyrelsen, 0705-60 71 21

BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag. Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta för medborgarna och näringslivet i Borås.

boras.com

facebook.com/borascom

twitter.com/boraspunktcom

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.